Soorten verblijfsvergunning Wat zijn reguliere verblijfsvergunningen?


soorten verblijfsvergunning

Source: https://media.nu.nl/m/m1mxxpqakw0z_wd640.jpeg


Welke documenten voor vreemdelingen zijn er in Nederland? | backmal.siovel.nl Asielzoekers die in Nederland mogen blijven, krijgen een verblijfsvergunning op grond van hun asielaanvraag. Maar sommigen krijgen op andere gronden een verblijfsvergunning. Wat houdt dat in? Een vreemdeling kan een een reguliere verblijfsvergunning krijgen soorten verschillende doelen. Verblijfsvergunning omdat hij hier werk heeft of een studie gaat volgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND toetst of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een reguliere verblijfsvergunning. vleeshapjes